Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Clearing

Clearing - Thanh toán bù trừ. Là một phương thức thanh toán trong ngoại thương, trong đó tiền hàng không được thanh toán trực tiếp dựa trên cơ sở phân chia đồng đều nghĩa vụ của mỗi bên, đến cuối kỳ tiến hành bù trừ giữa tài khoản của hai bên. Thực chất phương thức thanh toán bù trừ được sử dụng nhiều trong Hiệp định mua bán hàng hóa dịch vụ giữa chính phủ hai quốc gia. Thanh toán bù trừ (Clearing) bao gồm: tiền tệ, ngân hàng đa phương và đơn giản. Thanh toán tiền tệ (currency clearing) là thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai quốc gia. Các khoản thanh toán giữa hai bên đối với hàng hóa và dịch vụ có giá trị ngang nhau. Tiền tệ được sử dụng trong thanh toán bù trừ là đồng tiền clearing và giá trị của nó sẽ được thỏa thuận từ trước.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên