Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Clearing House

Clearing House

Clearing House - Phòng thanh toán bù trừ. Là một phần của thị trường chứng khoán nơi giải quyết các giao dịch của khách hàng. Ví dụ, phòng thanh toán bù trừ đăng ký giao dịch của khách hàng và thực hiện thanh toán bù trừ. Ngoài ra, bộ phận này cũng có trách nhiệm tiến hành thanh toán theo kết quả của thanh toán bù trừ.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên