Clearing House

Clearing House

Clearing House - Phòng thanh toán bù trừ. Là một phần của thị trường chứng khoán nơi giải quyết các giao dịch của khách hàng. Ví dụ, phòng thanh toán bù trừ đăng ký giao dịch của khách hàng và thực hiện thanh toán bù trừ. Ngoài ra, bộ phận này cũng có trách nhiệm tiến hành thanh toán theo kết quả của thanh toán bù trừ.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.