Caterpillar

Caterpillar - Sâu bướm. Trong Forex, thuật ngữ Caterpillar có nghĩa là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex. Công cụ này được sử dụng nhằm xử lý một số khung thời gian bằng phương pháp phân tích toán học nhằm xác định một cách chính xác xu hướng di chuyển của giá trong tương lai. Đồ thị giá giống với các làn sóng nên được gọi là phương pháp Caterpillar.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.