Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Caterpillar

Caterpillar - Sâu bướm. Trong Forex, thuật ngữ Caterpillar có nghĩa là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex. Công cụ này được sử dụng nhằm xử lý một số khung thời gian bằng phương pháp phân tích toán học nhằm xác định một cách chính xác xu hướng di chuyển của giá trong tương lai. Đồ thị giá giống với các làn sóng nên được gọi là phương pháp Caterpillar.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên