Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Cash and Carry

Bán hợp đồng tương lai cùng lúc với việc mua chứng khoán. Việc này được thực hiện nhằm đảm bảo các quyền chọn ngắn, đảm bảo số dư khi thực hiện các lệnh repo hoặc khi nhận được một khoản vay.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên