Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Call/put option

Call/put option

Call / Put Option - là một loại Quyền Chọn Nhị Phân do nhà môi giới cung cấp. Khi đầu tư vào quyền chọn Call / Put, nhà giao dịch đưa ra dự đoán về tình hình thị trường vào thời điểm hợp đồng đáo hạn. Để đạt lợi nhuận, nhà giao dịch cần phải dự đoán đúng về việc giá tài sản sẽ tăng hoặc giảm so với thời điểm mua quyền chọn trên khung thời gian tương ứng.

Call/put option

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên