Buying Power

Buying Power - Sức mua. Là số tiền nhất định của nhà đầu tư để mua chứng khoán đã tính đến số tiền ký quỹ. Nói một cách khác, sức mua - số tiền của nhà đầu tư nằm trong tài khoản của nhà môi giới và các khoản bổ sung có thể nhận được. Sự phát triển của thị trường bị giới hạn bởi sức mua hiện tại. Ở một nghĩa rộng hơn, sức mua - là một chỉ số kinh tế chỉ số lượng hàng hóa và dịch vụ có thể mua được bằng đồng tiền quốc gia.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.