Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Buying Power

Buying Power - Sức mua. Là số tiền nhất định của nhà đầu tư để mua chứng khoán đã tính đến số tiền ký quỹ. Nói một cách khác, sức mua - số tiền của nhà đầu tư nằm trong tài khoản của nhà môi giới và các khoản bổ sung có thể nhận được. Sự phát triển của thị trường bị giới hạn bởi sức mua hiện tại. Ở một nghĩa rộng hơn, sức mua - là một chỉ số kinh tế chỉ số lượng hàng hóa và dịch vụ có thể mua được bằng đồng tiền quốc gia.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên