Buy

Buy

Buy - Mua. Thuật ngữ đề cập đến việc mua lại các tài sản tài chính, mở một vị thế dài (mua một công cụ và hy vọng rằng giá của nó sẽ tăng lên) và đóng một vị thế ngắn (mua một công cụ với giá thấp hơn giá đã được bán ra nhằm mục đích kiếm lợi nhuận).

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.