Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Buy

Buy

Buy - Mua. Thuật ngữ đề cập đến việc mua lại các tài sản tài chính, mở một vị thế dài (mua một công cụ và hy vọng rằng giá của nó sẽ tăng lên) và đóng một vị thế ngắn (mua một công cụ với giá thấp hơn giá đã được bán ra nhằm mục đích kiếm lợi nhuận).

Buy

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên