• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Buy on close

Buy on close - Mua vào cuối phiên. Là thuật ngữ chỉ việc mua một tài sản với mức giá trên báo giá cuối cùng. Mua vào cuối phiên - là việc mua lại một tài sản tài chính trong phiên giao dịch với một mức giá không khác biệt mấy so với giá đóng cửa của phiên giao dịch đó. Giá đóng cửa được hiểu là giá trị thị trường của tài sản được xác định vào cuối ngày giao dịch.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.