Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Buy on close

Buy on close - Mua vào cuối phiên. Là thuật ngữ chỉ việc mua một tài sản với mức giá trên báo giá cuối cùng. Mua vào cuối phiên - là việc mua lại một tài sản tài chính trong phiên giao dịch với một mức giá không khác biệt mấy so với giá đóng cửa của phiên giao dịch đó. Giá đóng cửa được hiểu là giá trị thị trường của tài sản được xác định vào cuối ngày giao dịch.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên