Budget Deficit

Budget Deficit

Budget Deficit (Thâm hụt ngân sách) là tình trạng các khoản chi của ngân sách Nhà nước (ngân sách chính phủ) lớn hơn các khoản thu. Nguyên nhân dẫn đến thâm hụt có thể khác nhau - từ cắt giảm chi phí để chuyển hướng dòng tiền nhằm phát triển một phân khúc nào đấy hoặc sự kém hiệu quả của hệ thống tài chính và chính sách thuế của nhà nước. Thâm hụt ngân sách có thể dẫn đến lạm phát. Vì vậy hiện tượng này được coi là tiêu cực nhưng nó có những ưu điểm riêng. Thâm hụt sẽ kích thích nhu cầu và tăng trưởng của nền kinh tế.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.