Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Budget Deficit

Budget Deficit

Budget Deficit (Thâm hụt ngân sách) là tình trạng các khoản chi của ngân sách Nhà nước (ngân sách chính phủ) lớn hơn các khoản thu. Nguyên nhân dẫn đến thâm hụt có thể khác nhau - từ cắt giảm chi phí để chuyển hướng dòng tiền nhằm phát triển một phân khúc nào đấy hoặc sự kém hiệu quả của hệ thống tài chính và chính sách thuế của nhà nước. Thâm hụt ngân sách có thể dẫn đến lạm phát. Vì vậy hiện tượng này được coi là tiêu cực nhưng nó có những ưu điểm riêng. Thâm hụt sẽ kích thích nhu cầu và tăng trưởng của nền kinh tế.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên