Bretton Woods Agreement

Vào năm 1944 tại Bretton Woods Mỹ, các thành viên đầu tiên của tổ chức Liên Hợp Quốc đã ký kết một thỏa thuận thiết lập tỷ giá hối đoái cân bằng giữa các đồng tiền của các nước có nền kinh tế phát triển. Đồng đôla Mỹ là đồng tiền dự trữ bởi vì sau Chiến tranh thế giới thứ hai Hoa Kỳ có thể đảm bảo việc quy đổi tiền tệ của mình sang vàng theo tỷ giá cố định. Để hỗ trợ các hệ thống thanh toán quốc tế đã thành lập Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Nhưng thỏa thuận Bretton Woods có một nhược điểm khiến cho tất cả các nước đã tìm cách để tích lũy càng nhiều đồng đôla càng tốt. Vì vậy vào một số thời điểm Mỹ không thể đáp ứng việc quy đổi đôla sang vàng. Sau khi Tây Đức và Pháp bắt đầu thực hiện việc quy đổi vàng sang tiền tệ của các nước đấy, vào năm 1971 Mỹ hủy bỏ cam kết được ký kết vào năm 1944.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.