Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Break

Một thuật ngữ dùng để mô tả sự suy giảm nhanh chóng và mạnh mẽ của giá. Đây là một chỉ số về sự mất cân bằng tiền tệ, tại đó dữ liệu về Nợ (Debit) và Có (Credit) không bằng nhau. Khi tình trạng này xảy ra, để kết thúc giao dịch bạn cần có thêm thông tin, ví dụ: từ nhà môi giới truy cập (counter broker).

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên