Break

Một thuật ngữ dùng để mô tả sự suy giảm nhanh chóng và mạnh mẽ của giá. Đây là một chỉ số về sự mất cân bằng tiền tệ, tại đó dữ liệu về Nợ (Debit) và Có (Credit) không bằng nhau. Khi tình trạng này xảy ra, để kết thúc giao dịch bạn cần có thêm thông tin, ví dụ: từ nhà môi giới truy cập (counter broker).

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.