Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Blockchain

Blockchain

Lưu trữ tất cả các giao dịch trong hệ thống Bitcoin và quyền truy cập luôn mở với người dùng. Nó bao gồm các khối liên tiếp (kết nối trong một chuỗi), các giao dịch trong các khối được giới hạn nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh chống lại sự can thiệp hoặc các thao tác được đảm bảo dựa trên việc các khối sau sẽ chứa hash của các khối trước đó. Hoạt động của blockchain được đảm bảo bởi công việc của các thợ mỏ. Blockchain cho phép bạn biết mỗi địa chỉ sở hữu bao nhiêu bitcoin tại từng thời điểm cụ thể.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên