Blockchain

Blockchain

Lưu trữ tất cả các giao dịch trong hệ thống Bitcoin và quyền truy cập luôn mở với người dùng. Nó bao gồm các khối liên tiếp (kết nối trong một chuỗi), các giao dịch trong các khối được giới hạn nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh chống lại sự can thiệp hoặc các thao tác được đảm bảo dựa trên việc các khối sau sẽ chứa hash của các khối trước đó. Hoạt động của blockchain được đảm bảo bởi công việc của các thợ mỏ. Blockchain cho phép bạn biết mỗi địa chỉ sở hữu bao nhiêu bitcoin tại từng thời điểm cụ thể.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.