Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin (BTC, XBT) - là đồng tiền ảo đầu tiên. Bitcoin là một đồng tiền hoàn toàn độc lập: Không trực thuộc bất kỳ Ngân hàng Trung ương nào trên thế giới. Sẽ chỉ có 21 triệu bitcoin được phát hành và hiện nay đã phát hành hơn một nửa. Có thể đổi Bitcoin tại các sàn chứng khoán đặc biệt sang các loại tiền khác (USD, EUR và v.v.) và các đồng tiền ảo khác, có thể sử dụng để thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ, cũng như mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng và nhận thu nhập theo phần trăm. Bên cạnh đó, Bitcoin còn là phương tiện thanh toán chính thức tại Nhật Bản. Vốn hóa của đồng bitcoin ngang với vốn hóa của các công ty như Delta Air Lines, CME Group, Ford Motor Company.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên