Bitcoin Wallet

Bitcoin Wallet

Ví bitcoin (Bitcoin Wallet) - là tập tin với danh sách các khóa kỹ thuật số được sử dụng để tạo ra các địa chỉ và các địa chỉ này được gắn một khoản bitcoin nhất định và dùng để xác nhận các giao dịch với các đồng tiền ảo. Ví bitcoin là một tập tin được mã hóa đặc biệt vào tập tin wallet.dat và chỉ có người dùng mới có được mật khẩu. Khóa có thể lưu trữ trên một thẻ nhớ và đơn giản là được viết vào một tờ giấy. Ngoài ra, còn rất nhiều dịch vụ cung cấp ví trực tuyến để lưu trữ bitcoin.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.