Bitcoin Pool

Bitcoin Pool

Giải pháp giúp các thợ mỏ cùng hợp tác để đào bitcoin và các đồng tiền ảo khác. Trong khuôn khổ pool, một phần mềm chuyên dụng cho phép các thợ mỏ cùng xử lý một giao dịch đồng tiền ảo và tạo bản ghi cho khối tiếp theo. Thù lao cho việc hợp tác đào sẽ được phân chia giữa những người tham gia theo tỷ lệ phù hợp với đóng góp của mỗi người vào kết quả cuối cùng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.