Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Bitcoin Pool

Bitcoin Pool

Giải pháp giúp các thợ mỏ cùng hợp tác để đào bitcoin và các đồng tiền ảo khác. Trong khuôn khổ pool, một phần mềm chuyên dụng cho phép các thợ mỏ cùng xử lý một giao dịch đồng tiền ảo và tạo bản ghi cho khối tiếp theo. Thù lao cho việc hợp tác đào sẽ được phân chia giữa những người tham gia theo tỷ lệ phù hợp với đóng góp của mỗi người vào kết quả cuối cùng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên