• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Bill

Bill là chứng từ nhận nợ, không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cần phải phân biệt được bills và notes. Nếu người phát hành trái phiếu (bill drawer) có nghĩa vụ thanh toán cho chủ sở hữu (bill holder) số tiền cố định ghi trong đó, được gọi đơn giản là trái phiếu thông thường (sample bill), hay còn gọi là kỳ phiếu. Trong trường hợp chủ sở hữu (bill holder) chuyển giao trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trong trái phiếu sang bên thứ ba thì chứng khoán này được gọi là hối phiếu (bill of exchange). Bill được phát hành cho một cá nhân cụ thể (danh nghĩa) hoặc được cấp cho bên đặt hàng (theo đơn đặt hàng).

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.