Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Bill

Bill là chứng từ nhận nợ, không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cần phải phân biệt được bills và notes. Nếu người phát hành trái phiếu (bill drawer) có nghĩa vụ thanh toán cho chủ sở hữu (bill holder) số tiền cố định ghi trong đó, được gọi đơn giản là trái phiếu thông thường (sample bill), hay còn gọi là kỳ phiếu. Trong trường hợp chủ sở hữu (bill holder) chuyển giao trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trong trái phiếu sang bên thứ ba thì chứng khoán này được gọi là hối phiếu (bill of exchange). Bill được phát hành cho một cá nhân cụ thể (danh nghĩa) hoặc được cấp cho bên đặt hàng (theo đơn đặt hàng).

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên