Beneficiary

Beneficiary

Những người nhận được thu nhập từ bất động sản, được bàn giao hợp pháp bằng việc ký một thỏa thuận. Đây có thể là thu nhập từ việc cho thuê bất động sản, chuyển nhượng cổ phần cho nhà môi giới và những công việc khác. Beneficiary (Người thụ hưởng) cũng có thể là những người được xác định bởi các ngân hàng phát hành là chủ sở hữu của các thư tín dụng. Ngoài ra, Beneficiary có thể là những người nhận được tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.