Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Beneficiary

Beneficiary

Những người nhận được thu nhập từ bất động sản, được bàn giao hợp pháp bằng việc ký một thỏa thuận. Đây có thể là thu nhập từ việc cho thuê bất động sản, chuyển nhượng cổ phần cho nhà môi giới và những công việc khác. Beneficiary (Người thụ hưởng) cũng có thể là những người được xác định bởi các ngân hàng phát hành là chủ sở hữu của các thư tín dụng. Ngoài ra, Beneficiary có thể là những người nhận được tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên