Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Base Interest Rate

Lãi suất cố định của ngân hàng để xác định kích thước lãi suất của các loại tín dụng khác nhau. Kích thước của nó phụ thuộc vào nguồn cung và cầu đối với tín dụng, lãi suất trên thị trường và các yếu tố khác. Ban đầu, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Trung ương của quốc gia đó quy định và dựa vào đó tất cả các ngân hàng khác có thể vay từ Ngân hàng trung ương. Lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương tác động trực tiếp đến tỷ giá của đồng tiền quốc gia. Vì vậy, theo dõi sự thay đổi của chỉ số này có thể giúp nhà giao dịch làm việc trên Forex.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên