Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Balance of Trade

Balance of Trade

Balance of Trade - Cán cân thương mại. Là hệ số có ý nghĩa đặc trưng cho quan hệ ngoại thương của các quốc gia. Cán cân thương mại bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Sự khác biệt giữa sản lượng của 2 chỉ số này cho thấy khả năng cạnh tranh của quốc gia trong các lĩnh vực thương mại. Nếu xuất khẩu chiếm ưu thế so với nhập khẩu, đồng tiền quốc gia sẽ được củng cố và nền kinh tế đang phát triển theo hướng tích cực. Ngược lại, nếu giá trị nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu thể hiện khả năng cạnh tranh thấp của quốc gia. Khi mức chênh lệch đúng bằng 0, cán cân thương mại ở trạng thái cân bằng.

Balance of Trade

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên