Balance of Trade

Balance of Trade

Balance of Trade - Cán cân thương mại. Là hệ số có ý nghĩa đặc trưng cho quan hệ ngoại thương của các quốc gia. Cán cân thương mại bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Sự khác biệt giữa sản lượng của 2 chỉ số này cho thấy khả năng cạnh tranh của quốc gia trong các lĩnh vực thương mại. Nếu xuất khẩu chiếm ưu thế so với nhập khẩu, đồng tiền quốc gia sẽ được củng cố và nền kinh tế đang phát triển theo hướng tích cực. Ngược lại, nếu giá trị nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu thể hiện khả năng cạnh tranh thấp của quốc gia. Khi mức chênh lệch đúng bằng 0, cán cân thương mại ở trạng thái cân bằng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.