Balance of Payments

Balance of Payments

Balance of Payments - Cán cân thanh toán. Đây là dữ liệu hiển thị tất cả các giao dịch thương mại của quốc gia đối với các quốc gia khác trong một giai đoạn nhất định. Các báo cáo về cán cân thương mại có đầy đủ thông tin về tài sản mà nhà nước nhận được từ nước ngoài (xuất khẩu) và số tiền thanh toán ra nước ngoài (nhập khẩu). Cán cân thanh toán hiện tại ghi lại các giao dịch trên cán cân dịch vụ, càn cân thu nhập từ đầu tư, tiền lương và v.v.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.