Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Balance of Payments

Balance of Payments

Balance of Payments - Cán cân thanh toán. Đây là dữ liệu hiển thị tất cả các giao dịch thương mại của quốc gia đối với các quốc gia khác trong một giai đoạn nhất định. Các báo cáo về cán cân thương mại có đầy đủ thông tin về tài sản mà nhà nước nhận được từ nước ngoài (xuất khẩu) và số tiền thanh toán ra nước ngoài (nhập khẩu). Cán cân thanh toán hiện tại ghi lại các giao dịch trên cán cân dịch vụ, càn cân thu nhập từ đầu tư, tiền lương và v.v.

Balance of Payments

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên