Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Backwardation

Backwardation

Là hoạt động mua hợp đồng tương lai ở một mức giá thấp hơn so với giá giao ngay của hợp đồng đó.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên