Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Arbitrage

Phương pháp mua một sản phẩm cụ thể trên thị trường với mức giá thấp và bán nó trên một thị trường khác với mức giá cao hơn vào cùng một thời điểm để kiếm lợi nhuận.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên