All or none

lệnh mà khách hàng gửi cho nhà môi giới. "All or none" nghĩa là nhà môi giới có thể thực hiện lệnh với điều kiện nếu đáp ứng được toàn bộ khối lượng. Nếu nhà môi giới không đáp ứng được toàn bộ khối lượng, lệnh sẽ không được thực hiện.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.