Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Eve and Adam

Eve and Adam - Eva và Adam. Là mô hình thể hiện xu hướng đảo chiều trên đồ thị. Những người chơi trên thị trường tin rằng tín hiệu của mô hình này có xác suất đảo chiều cao hơn so với mô hình "Adam and Eve" mà chúng ta thường thấy trên thị trường Forex. Thông thường, Eva là một đường cong tròn - đường hỗ trợ hoặc kháng cự (phụ thuộc vào xu hướng), còn Adam giống như cái gai (spike) - làn sóng điều chỉnh tạm thời. Khi làm việc với mô hình "Eva and Adam", điểm tối ưu để gia nhập thị trường là thời điểm các sóng điều chỉnh đảo chiều.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên