Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Úc có thể giảm

Môi trường kinh doanh của Úc bắt đầu xấu đi kể từ Tháng 11, tiếp tục thể hiện xu hướng thị trường gấu trong vài tháng trở lại đây. Điều này đã được cập nhật trong bài nhận định ngày hôm nay vào lúc 03:30 (GMT+3) theo một nghiên cứu của Ngân hàng Quốc gia Úc (NBA).

Các chuyên gia NBA lưu ý, các đại diện của Úc cho rằng trong thời gian tới nhu cầu của người tiêu dùng sẽ giảm. Điều này được thể hiện trên chỉ số đơn đặt hàng tương lai giữa các nhà sản xuất Úc. Dự kiến, trong vài tháng tới tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm và tiền lương tăng thì nhu cầu trong nước sẽ được cải thiện.

Theo tôi thấy, nếu tình hình trên thị trường lao động Úc trong vài giờ tới được cải thiện thì thực sự nó sẽ khiến nhu cầu trong nước giảm. Trong trường hợp này, làn sóng giảm giá của tỷ giá AUD có thể được khôi phục.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên