Tất cả nhận định

Phân tích cặp EURUSD ngày 23/11/2018

Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, tỷ giá cặp EURUSD giảm tới 1,14. Vào thời điểm hiện tại, 1 Euro trị giá 1,1360.

Khi áp dụng phân tích đồ thị, có thể đưa ra kết luận rằng xu hướng giảm giá trên H1 đang phục hồi trở lại:

Trên đồ thị, chúng ta thấy rằng đỉnh gần nhất (Max 2) nằm bên ngoài ranh giới của kênh giảm giá, chưa thể cập nhật đỉnh trước đó (Max 1). Do đó, tôi cho rằng xu hướng giảm giá vẫn đang diễn ra.

Theo tôi, cặp tiền đang hướng về phía đáy gần nhất (Min 1) nằm tại phạm vi 1,1220 – 1,1230 trên H1.

Để lại bình luận