Tất cả nhận định

Phân tích cặp EURUSD ngày 16/11/2018

Tại đầu thị trường Mỹ, cặp EURUSD di chuyển từ 1,1320 tới 1,14. Vào thời điểm hiện tại, cặp tiền giao dịch tại mức giá 1,1404.

Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, tại khung thời gian H1 cặp tiền đã tăng giá tới đường xu hướng giảm giá:

Tôi đưa ra một giả thiết rằng nếu trong tuần tới hoặc tuần sau nữa sẽ xuất hiện xu hướng đảo chiều từ đường xu hướng thì có thể đưa ra kết luận rằng xu hướng giảm giá đã được phục hồi và sẽ xuất hiện tín hiệu bán EURUSD trên H1.

Để lại bình luận