Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Phân tích cặp EURUSD ngày 16/11/2018

Tại đầu thị trường Mỹ, cặp EURUSD di chuyển từ 1,1320 tới 1,14. Vào thời điểm hiện tại, cặp tiền giao dịch tại mức giá 1,1404.

Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, tại khung thời gian H1 cặp tiền đã tăng giá tới đường xu hướng giảm giá:

Tôi đưa ra một giả thiết rằng nếu trong tuần tới hoặc tuần sau nữa sẽ xuất hiện xu hướng đảo chiều từ đường xu hướng thì có thể đưa ra kết luận rằng xu hướng giảm giá đã được phục hồi và sẽ xuất hiện tín hiệu bán EURUSD trên H1.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên