Tất cả nhận định

Phân tích chỉ số đôla (DXY) ngày 22/10/2018

Xu hướng tích cực đối với USD tiếp tục thể hiện tại các khung thời gian cao. Điều này được thể hiện dựa trên xu hướng của chỉ số đôla DXY, quan trọng là đồ thị DXY tại khung thời gian MN vẫn đang giữ nguyên tin hiệu “bò”:

Trên đồ thị, chúng ta thấy rằng các mức thấp (Min 2) và mức cao (Max 2) đang cập nhật mức trước đó (Min 1 và Max 1). Tôi cho rằng đây là tín hiệu “gấu”. Do đó, vào thời điểm hiện tại tôi sẽ ưu tiên cho các vị thế dài theo USD.

Tuy nhiên, cần lưu ý tới cuộc họp của ECB về chính sách tiền tệ sẽ diễn ra vào ngày Thứ Năm (25/10). Nó có thể ảnh hưởng tới chỉ số đôla.

Vào thời điểm viết bài nhận định này, DXY giao dịch tại mức giá 95,97. Trong tuần vừa rồi, tôi cũng đã viết bài nhận định về DXY trên khung thời gian 1W.

Để lại bình luận