Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Phân tích chỉ số đôla (DXY) ngày 16/10/2018

Ngày hôm nay chỉ số DXY giảm xuống dưới mức tâm lý 95. Vào thời điểm hiện tại, DXY giao dịch ở mức 94,83. Do đó, tôi nhận thấy rằng trên đồ thị nến khung thời gian W1, báo giá DXY đã gia nhập vào “Bullish Engulfing”:

Tôi muốn nhắc lại rằng “Bullish Engulfing” hình thành sau cuộc họp Tháng 9 cùa FED. Tôi cho rằng khu vực “Bullish Engulfing” trong phạm vi từ 93,75 đến 95,25 là khu vực hỗ trợ mạnh dành cho DXY. Do đó, tôi cảm thấy rằng vào thời điểm hiện tại có rất ít khả năng đồ thị DXY có thể phá vỡ mức này.

Tuy nhiên, cần phải biết rằng ngày mai tại Brussels sẽ bắt đầu hội nghị thượng tỉnh tại EU nhằm thảo luận về Brexit. Sự kiện này có thể tăng mức biến động đối với GBP và EU nên sẽ ảnh hưởng tới DXY.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên