Tất cả nhận định

Phân tích cặp USDCHF ngày 09/10/2018

Cặp USDCHF sau cuộc họp về chính sách tiền tệ của FED diễn ra vào các ngày 25 - 26/09 đã tăng rất mạnh.Tại khung thời gian 1 tuần (W1), sau cuộc họp của các nhà quản lý Mỹ đã hình thành nến “bò” khá lớn và nuốt ba nến “gấu” trước đó:

Ngoài ra, trên đồ thị chúng ta thấy rằng nến hình thành sau đó thể hiện rõ xu hướng thị trường “bò”. Do đó, tôi cho rằng kể từ mức giá 0,9941, cặp USDCHF tại các khung thời gian lớn (W1, MN) sẽ tiếp tục tăng chậm. Tôi đưa ra một giả thiết rằng xu hướng tăng trưởng tiếp theo có thể hình thành tại khung thời gian (D1):

Tôi sẽ tiếp tục theo dõi kênh tăng trưởng tiềm năng này.

Để lại bình luận