Tất cả nhận định

Phân tích cặp NZDUSD ngày 30/08/2018

Trong buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 04:00 (GMT+3), ANZ cập nhật báo cáo lạc quan kinh doanh tại New Zealand Tháng 8. Chỉ số lạc quan kinh doanh tiếp tục giảm. Trong Tháng 8, chỉ số này đạt -50,3, còn trong Tháng 7 nó dừng ở mức 44,9. ANZ cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, tốc độ tăng trưởng GDP tại New Zealand trong năm 2018 có thể thấp hơn mức 2,5%.

Khi cập nhật báo cáo ANZ, cặp NZDUSD giảm từ mức 0,6705 tới 0,6658. Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, xu hướng giảm giá đang hồi phục tại khung thời gian H4:

Có thể trong thời gian tới cặp NZDUSD sẽ giảm xuống 0,6550, tương ứng với đáy nội bộ trên H4.

Vào thời điểm viết bài nhận định này, cặp NZDUSD giao dịch ở mức 0,6654.

Để lại bình luận