Tất cả nhận định

Phân tích EURUSD ngày 29/08/2018

Trong buổi tối ngày hôm qua cặp EURUSD đã vượt qua mốc tâm lý 1,17 và đạt 1,1733. Do đó, có thể nói rằng mức kháng cự đầu tiên tại 1,1740 đã hoạt động (thông tin chi tiết tôi đã viết trong bài nhận định ngày hôm qua). Nói một cách khác, mức kháng cự này đã ngừng làn sóng tăng trưởng của Euro so với USD.

Tuy nhiên, chưa thể nói trước về việc cặp EURUSD sẽ bắt đầu đảo chiều bởi vì tại khung thời gian H1 xu hướng tăng trưởng vẫn đang khá rõ:

Trên đồ thị, chúng ta thấy rõ rằng vào thời điểm hiện tại đồ thị EURUSD đang kiểm tra đường xu hướng. Chỉ trong trường hợp nếu xu hướng tăng trưởng bị bẻ gãy thì có thể đưa ra giả thiết rằng sự giảm giá của cặp EURUSD sẽ lại bắt đầu.

Tôi xin nhắc lại rằng ngày hôm nay vào lúc 15:30 (GMT+3) sẽ cập nhật đánh giá thứ hai của GDP tại Mỹ trong quý II/2018. Nó có thể đóng vai trò quan trọng đối với tỷ giá EURUSD tại khung thời gian 1H.

Vào thời điểm viết bài nhận định này, cặp EURUSD giao dịch trong phạm vi 1,1665.

Để lại bình luận