Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Bình luận về cặp EURUSD ngày 23/08/2018

Ngày hôm nay đã cập nhật nghiên cứu kinh tế từ IHS Markit Tháng 8 tại EU và Mỹ vào lúc 12:00 (GMT+3) và 16:45 (GMT+3). Chỉ số hoạt động kinh doanh tại EU đạt 54,4 cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP gần 2%/năm. Chỉ số này trong Tháng 7 là 54,3. Chỉ số hoạt động kinh doanh tại Mỹ đạt 55,0 cho thấy GDP tăng gần 2,5%/năm. Trong Tháng 7, chỉ số hoạt động kinh doanh tại Mỹ đạt 55,7 cho thấy tốc độ tăng trưởng 3%/năm.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ chậm lại nhưng nó vẫn cao hơn của EU. Theo tôi, USD sẽ tiếp tục nằm dưới áp lực so với EUR nhưng sẽ giảm bởi vì như những gì tôi đã nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng tại Mỹ đang chậm dần (theo IHS Markit).

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên