Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Phân tích chỉ số đôla (DXY) ngày 23/08/2018

Vào đầu tuần, tôi đã thảo luận về chỉ số đôla (DXY), dựa theo yếu tố phân tích đồ thị nến tại khung thời gian 1 tháng (MN). Khi đó tôi đã nhận thấy rằng xu hướng tích cực theo USD vẫn đang được giữ nguyên. Tuy nhiên, tại các khung thời gian nhỏ hơn thì tình hình chưa thể xác định. Như những gì chúng ta biết, sự thay đổi trên các khung thời gian lớn sẽ được bắt đầu từ các khung thời gian nhỏ hơn nên tôi đã quyết định nhận xét về đồ thị DXY ngày hôm nay trên khung thời gian H4.

Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, DXY trên H4 giao dịch tại xu hướng tăng trưởng trong một vài tháng liên tiếp:

Tuy nhiên, trong vài ngày trước quá trình điều chỉnh đã bắt đầu và đồ thị DXY giảm từ ranh giới trên xuống ranh giới dưới. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng đồ thị DXY vào thời điểm hiện tại đang kiểm tra đường xu hướng. Quá trình điều chỉnh đã kết thúc bởi vì DXY sẽ gặp hỗ trợ gần đường xu hướng nhưng đây chỉ là giả thiết. Trên thực tế, tình huống vẫn còn khá mơ hồ. Có thể xu hướng tăng trưởng sẽ phục hồi hoặc bắt đầu những nỗ lực đầu tiên nhằm vượt qua đường xu hướng để sau đó kết thúc xu hướng tăng trưởng. Theo tôi, khả năng xu hướng tăng trưởng tiếp diễn cao hơn rất nhiều so với việc đảo chiều và hướng xuống dưới. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại vẫn chưa có tín hiệu chính xác và rõ ràng cho việc xu hướng sẽ được khôi phục lại.

Vào thời điểm viết bài nhận định này, DXY giao dịch ở mức giá 95,21.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên