Tất cả nhận định

Thảo luận về EURUSD ngày 23/08/2018

Trong buổi tối ngày hôm qua cặp EURUSD đã tăng tới mức 1,1622. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng tại khung thời gian H1 sau khi rời khỏi “tam giác giảm”, cặp EURUSD hướng xuống dưới và đảo chiều trở lại đã chạm cạnh dưới của tam giác và cố gắng chui vào bên trong tam giác:

Vào thời điểm hiện tại, cặp EURUSD giao dịch tại mức giá 1,1553. Nói một cách khác, cặp tiền tệ nằm gần cạnh dưới của tam giác. Cỏ khả năng trong thời gian tới cặp EURUSD sẽ rời khỏi tam giác và hướng xuống dưới.

Để lại bình luận