Tất cả nhận định

Phân tích cặp USDCAD ngày 21/08/2018

Cặp USDCAD một lần nữa tiến tới mức tâm lý – 1,30. Vào thời điểm hiện tại, cặp tiền trị giá 1,3033.

Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, tại khung thời gian D1 có tiềm năng hình thành xu hướng tăng trưởng:

Trên đồ thị, có thể thấy rõ rằng trong vài ngày gần đây, đồ thị gần như thường xuyên kiểm tra đường xu hướng tăng trưởng tiềm năng.

Tôi có thể sẽ mở lệnh mua USDCAD trên D1 nhưng chỉ trong trường hợp xu hướng giảm giá trên H4 kết thúc:

Nói một cách khác, nếu đồ thị USDCAD rời khỏi kênh giảm giá trên H4 và hướng lên trên thì tôi sẽ mở vị thế dài trên D1.

Để lại bình luận