Tất cả nhận định

Phân tích cặp GBPUSD ngày 20/08/2018

Ngày hôm nay vào lúc 20/08, tại thị trường Châu Âu cặp GBPUSD đang giao dịch tại mức giá 1,2738. Do đó, dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, tôi nhận thấy rằng tại khung thời gian M15, cặp GBPUSD đã rời khỏi ranh giới trên của xu hướng giảm giá mà tôi đã viết trước đó:

Việc cặp GBPUSD rời khỏi kênh giảm giá làm nghi ngờ sự ổn định. Tuy nhiên, tôi tạm thời vẫn giữ nguyên lệnh bán mở trong tuần vừa rồi (tôi không thay đổi thông số giao dịch). Tôi muốn nhấn mạnh rằng khả năng lệnh thành công tăng đáng kể.

Để lại bình luận