Tất cả nhận định

Phân tích cặp AUDUSD ngày 16/08/2018

Trong buổi sáng ngày hôm nay, AUD đã bật khỏi USD từ mức 0,7230 tới 0,7270 khi dữ liệu về thị trường lao động Úc Tháng 7 cập nhật vào lúc 04:30 (GMT+3). Dựa theo các dữ liệu thống kê đã cập nhật, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,4% xuống còn 5,3%, tuy nhiên số lượng lao động giảm gần 4 nghìn.

Theo tôi thấy, dữ liệu về thị trường lao động tại Úc không thay đổi tình hình đối với cặp AUDUSD. Đầu tiên, vào đầu tháng tại báo cáo ANZ có nói rằng tình hình trên thị trường lao động đang được cải thiện và sẽ tiếp tục tốt lên. Nói một cách khác, giá AUD đã tính cả dữ liệu thống kê về thị trường lao động. Thứ hai, có một yếu tố nữa đó là số lượng lao động trong Tháng 7 giảm gần 4000 so với Tháng 6 nên đó là yếu tố không quá tích cực đối với tỷ giá AUD. Theo tôi thấy áp lực lên AUD vẫn giữ nguyên.

Dựa theo yếu tố phân tích đồ thị, cặp AUDUSD tiếp tục nằm ở xu hướng giảm giá trên khung thời gian H4. Vào thời điểm hiện tại đang diễn ra làn sóng đảo chiều bên trong xu hướng giảm giá:

Tôi sẽ đợi đến khi cặp AUDUSD đảo chiều. Sẽ rất tốt nếu như cặp AUDUSD cố gắng gia nhập khu vực ổn định (hình chữ nhật màu xám) nằm trong phạm vi 0,7300 tới 0,7450. Sau khi xu hướng giảm giá phục hồi trở lại, tôi sẽ mở các lệnh bán với khối lượng nhỏ kèm theo Stop Loss tại mức giá bên trên 0,7450 và Take Profit tại mức giá 0,7210 – 0,7225.

Vào thời điểm viết bài nhận định này, cặp AUDUSD giao dịch tại mức giá 0,7270.

Để lại bình luận