Tất cả nhận định

Phân tích cặp USDJPY ngày 07/08/2018

Dựa theo bài phân tích đồ thị, cặp USDJPY tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng trưởng tại khung thời gian H4:

Trên đồ thị, chúng ta thấy rằng vào thời điểm hiện tại đồ thị cặp USDJPY đang điều chỉnh gần đường xu hướng. Tất cả điều này nói rằng cặp USDJPY hiện đang giữ xu hướng thị trường “bò”, tuy nhiên tôi không nhìn thấy tín hiệu mua. Tạm thời chưa có sự trở lại của xu hướng tăng trưởng.

Tại khung thời gian H1, cặp USDJPY đang có xu hướng giảm giá:

Do đó, mặc dù trên H4 đang là xu hướng tăng trưởng nhưng trên H1 hiện đang diễn ra quá trình điều chỉnh. Hiện tại tôi đang đợi các tín hiệu. Nếu xu hướng giảm giá trên H1 kết thúc, tôi sẽ xem xét khả năng mở lệnh mua trên H4.

Vào thời điểm hiện tại, cặp USDJPY đang giao dịch tại mức giá 111,14.

Để lại bình luận