Tất cả nhận định

Nhận định thị trường Forex ngày 16/02/2018

Ngày hôm nay (16/02), trước khi thị trường Châu Âu mở cửa, euro tiếp tục tăng giá so với USD. Vào thời điểm hiện tại, cặp EUR/USD giao dịch tại mức 1,2547. Do đó, trong 24 tiếng EUR tăng giá so với USD đến 0,9 cent.

Quá trình tăng giá của cặp EUR/USD theo tôi thấy phù hợp với hai yếu tố cơ bản. Đầu tiên – có khả năng kinh tế tại EU trong năm 2018 sẽ tăng từ 2% trở lên. Thứ hai, nền kinh tế Mỹ trong năm 2018 chưa chắc có thể tăng trưởng hơn 2%. Do có sự phân hóa giữa tiềm năng tăng trưởng tại EU và Mỹ, EUR vẫn tiếp tục khá ổn định so với USD.

Ngày hôm nay cần phải lưu ý đến dữ liệu thống kê về thị trường bất động sản (thay đổi số lượng nhà mới xây và thay đổi giấy phép xây dựng) tại Mỹ trong Tháng 1 được cập nhật vào ngày 16:30 (GMT+3). Theo tôi thấy, dữ liệu thống kê này không xác định xu hướng trên thị trường mà nó sẽ tạo biến động nhẹ đối với USD.

EUR/USD

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đã kiểm tra mức “Mô hình hai đỉnh” (1,2480 – 1,2520), đã hình thành vào đầu Tháng 2 tại khung thời H1:

Theo tôi, ngày hôm nay sẽ không có các sự kiện nào tại Mỹ và EU. Nếu không có các trường hợp bất khả kháng nào thì cặp EUR/USD ngày hôm nay sẽ đóng gần mức “Mô hình hai đỉnh”, tức là gần giới hạn 1,2480 – 1,2520.

Để lại bình luận