Tất cả nhận định

BNP Paribas: “EUR/USD sẽ tụt xuộng 1,15 vào đầu năm 2018”

Các chuyên gia BNP Paribas cho rằng cặp EUR/USD sẽ tụt xuống 1,15 vào quý 1/2018, còn cặp GBP/USD – xuống 1,25. Điều này đã được cập nhật trên bài nhận định hàng tuần của ECOWEEK vào ngày 22/09. Dự đoán về tỷ giá của một số cặp tiền trong 5 quý tiếp theo được thể hiện tại bảng dưới đây:

Dựa theo dữ liệu dự đoán, có thể đưa ra kết luận rằng các chuyên gia BNP Paribas có cái nhìn lạc quan về đồng USD trong hai quý tới. Ví dụ, họ dự đoán rằng EUR/USD sẽ đạt mức 1,17 vào quý 4/2017 và giảm xuống 1,15 vào quý 1/2018. Cặp GBP/USD sẽ giảm xuống lần lượt là 1,29 và 1,25. Tình hình tương tự với cặp USD/JPY và USD/CHF. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng vào quý 2 tới, các chuyên gia BNP Paribas cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá, ví dụ: cặp EUR/USD tăng từ 1,16 (quý 2/2018) đến 1,23 (quý 4/2018).

Tôi muốn nhắc lại cho mọi người rằng thông thường các dự đoán của ngân hàng không chính xác (ngân hàng thường xuyên xem xét lại các dự đoán) và vì vậy bài nhận định hiện tại không phải là khuyến nghị mua, bán bất kỳ cặp tiền tệ nào hoặc quyết định để đưa ra một lệnh giao dịch.

Cá nhân tôi tự hỏi rằng phần nào của dự đoán này sẽ chính xác. Sau một thời gian chúng ta sẽ quay lại xem các dự đoán này. Tôi sẽ viết một bài nhận định mới liên quan đến mức độ chính xác trong các dự đoán của BNP Paribas là bao nhiêu.

Để lại bình luận