Tất cả nhận định

Các chuyên gia Scotiabank đang chờ Ngân hàng Canada tăng lãi suất trong năm 2017

Các chuyên gia Scotiabank cho rằng Ngân hàng Canada sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước năm 2018. Scotiabank đã cập nhật dự báo vào ngày 07/09. Dựa theo dự báo mới nhất, Ngân hàng Canada sẽ tăng thêm lãi suất 1 lần nữa trong năm 2017, có thể là vào Tháng 12 từ 1,00% lên đến 1,25%/năm và hai lần trong năm 2018: Từ 1,25% đến 1,75%/năm. Theo các chuyên gia Scotiabank, nguyên nhân tăng lãi suất trong năm nay là do tốc độ tăng trưởng trong nền kinh tế Canada ở mức khá cao. Họ đã tăng dự báo về GDP tại Canada trong năm 2017 từ 2,7% lên đến 3,1%. Hãy cùng xem bảng dưới đây:

Theo đó, Scotiabank cho rằng GDP của Canada trong năm 2017 và 2018 sẽ tăng lần lượt 3,1% và 2,0% (cao hơn mức đưa ra vào ngày 06/07 – 2,7% và 1,9%). Dữ liệu trong ngoặc đơn là dữ liệu đưa ra vào ngày 06/07.

Theo tôi, nếu GDP tại Canada trong năm 2017 cao hơn 3,0% thì với việc lạm phát tăng, Ngân hàng Canada sẽ nâng lãi suất lên 25 đơn vị. Điều này có thể diễn ra vào Tháng 12/2017 hoặc Tháng 1/2018.

 

Để lại bình luận