Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Phân tích bitcoin ngày 19/11/2018

Giá bitcoin bắt đầu tiến gần tới mức tâm lý 5.000 USD/đồng tiền điện tử. Vào thời điểm hiện tại, cặp BTCUSD nằm ở mức 5.250 USD trên sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Đây là mức thấp nhất trong suốt 13 tháng qua, tức là kể từ giữa Tháng 10/2017.

Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, tại khung thời gian 1D xu hướng giảm giá đã phục hồi trở lại sau khi đồ thị BTCUSD rời khỏi “Tam giác giảm”:

Nhiều khả năng giá bitcoin có thể tiếp tục xu hướng giảm giá xuống ranh giới xu hướng giảm giá tiềm năng. Tôi cho rằng mức hỗ trợ mạnh nằm tại 4.900 USD, 3.700 USD và 2.500 USD.

Có vẻ như dựa trên yếu tố phân tích cơ bản, tôi cảm thấy mức dưới 5.000 USD/đồng Bitcoin là mức quá thấp đối với Bitcoin. Tuy nhiên, thị trường có thể trầm lắng trong một khoảng thời gian dài, ví dụ từ 9 đến 12 tháng. Do đó, ngay cả khi giá bitcoin giảm xuống dưới mức 5.000 USD, nó có thể tiếp tục giảm giá và giữ ở mức thấp trong một khoảng thời gian dài.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên