Tất cả nhận định

Phân tích bitcoin ngày 10/09/2018

Giá bitcoin đang tiến gần tới mức tâm lý 6000 USD/đồng. Vào thời điểm hiện tại trên sàn giao dịch Bitfinex cặp BTCUSD đang giao dịch tại mức giá 6319 USD.

Dựa theo phân tích đồ thị, trong phạm vi 5800 – 6000 USD có mức hỗ trợ khá mạnh đối với bitcoin và tại mức này có vài đáy (các hình chữ nhật màu xanh):

Ngoài ra, tại mức 5800 USD – 6000 USD có ranh giới dưới của tam giác giảm mà tôi đã viết trước đó. Tuy nhiên, tôi tiếp tục đưa ra giả thiết rằng mua bitcoin với mục đích đầu cơ tại các mức này khá rủi ro.

Vì sao? Trên đồ thị có thể thấy rõ rằng các đỉnh quan trọng đang giảm dần (hình chữ nhật màu đỏ trên đồ thị), còn dựa theo phân tích đồ thị thì đây là yêu cầu quan trọng để xác nhận xu hướng giảm giá. Do đó, tạm thời vẫn đang là xu hướng giảm giá nên mua bitcoin vào thời điểm hiện tại rất rủi ro.

Để lại bình luận