Tất cả nhận định

Dự báo bitcoin ngày 29/06/2018

Kể từ ngày hôm qua, giá bitcoin nằm ở mức tâm lý 6000 USD/đồng. Dựa theo dữ liệu của Bitfinex, vào thời điểm hiện tại cặp BTCUSD giao dịch ở mức 5904 USD.

Dựa trên yếu tố phân tích đồ thị, tại khung thời gian 3H cặp BTCUSD tiếp tục di chuyển về ranh giới dưới của xu hướng giảm giá bắt đầu từ nửa đầu Tháng 5:

Vào thời điểm hiện tại, tôi không thấy tín hiệu tiềm năng của xu hướng tăng trưởng trên đồng tiền ảo này. Tôi xin nhắc lại rằng vấn đề nhân rộng của bitcoin vẫn chưa được giải quyết nên chúng ta có thể sẽ thấy mức thấp hơn cả mức giá này.

Theo tôi, bitcoin có mức hỗ trợ khá tốt tại 5000 USD/đồng. Tôi cho rằng khi giá đạt tới gần mức này, cặp BTCUSD có thể sẽ tăng trưởng ổn định trở lại.

Để lại bình luận