Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Dự báo bitcoin ngày 13/06/2018

Giá bitcoin lần đầu tiên trong hai tháng giảm xuống dưới mức 7000 USD/đồng (dựa theo dữ liệu của sàn giao dịch Bitfinex). Vào thời điểm hiện tại, đồng tiền này giao dịch ở mức 6477 USD.

Dựa theo phân tích kỹ thuật, cặp BTCUSD bắt đầu chạm đường xu hướng dưới của đường “tam giác giảm” mà chúng ta đã thảo luận vào Tháng 4:

Đáy hình thành tại bên dưới của tam giác vào thời điểm hiện tại có thể hỗ trợ lên giá bitcoin. Tuy nhiên, tôi không thấy một tí tín hiệu nào hướng đến việc giá đảo chiều.

Dựa theo phân tích cơ bản, khi chưa giải quyết được vấn đề nhân rộng thì nếu với mỗi 300.000 giao dịch một ngày, tôi tiếp tục đánh giá bitcoin ở mức giá 5000 USD – 7500 USD/đồng.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên