Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Dự báo bitcoin ngày 10/05/2018

Ngày hôm qua (09/05), giá BTC giảm xuống mốc 9000 USD/đồng trên sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Do đó, đường xu hướng tăng trưởng trên cặp BTCUSD tại khung thời gian 3H đã bị phá vỡ:

Mặc dù cặp BTCUSD phá vỡ xu hướng tăng trưởng nhung nó không kịp cập nhật đấy trước đó nên xu hướng này vẫn đang được giữ nguyên mặc dù đã yếu đi 1 phần.

Theo tôi thấy, trong thời gian tới giá bitcoin có thể sẽ ổn định tại phạm vi 9000 – 10 000 USD và sau đó sẽ hướng tới 11.200 – 11.800 USD.

Vào thơi điểm hiện tại, bitcoin giao dịch tại mức giá 9341 USD trên sàn giao dịch Bitfinex.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên