Tất cả nhận định

Dự báo bitcoin ngày 07/05/2018

Trong các ngày cuối tuần, giá bitcoin đã nâng tới gần 10.000 USD/đồng. Trong ngày Thứ Bảy (05/05) trên sàn giao dịch Bitfinex, cặp BTCUSD đã đạt 9.990 USD. Sau đó, xu hướng điều chỉnh đã bắt đầu diễn ra và vào thời điểm hiện tại, cặp BTCUSD giao dịch tại mức 9.287 USD.

Dựa trên yếu tố kỹ thuật, tại khung thời gian 3H, BTCUSD giữ nguyên xu hướng tăng trưởng:

Có vẻ như vào thời điểm hiện tại, đồ thị BTCUSD nằm tại khu vực giảm giá của kênh tăng trưởng và kiểm tra đường hỗ trợ. Hiện tại chưa có tín hiệu hướng đến sự phục hồi của xu hướng tăng trưởng.

Theo tôi thấy, nếu trong thời gian tới tại khung thời gian 3H, làn sóng tăng trưởng được khôi phục lại thì BTCUSD ít nhất sẽ nâng tới mức tối thiểu 10.000 USD. Tuy nhiên, nếu đường xu hướng bị phá vỡ (đường hỗ trợ), có khả năng cặp BTCUSD sẽ thử kiểm tra đáy cuối cùng của xu hướng tăng trưởng đã hình thành tại mức 8700 USD.

Để lại bình luận