Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Dự báo về bitcoin ngày 04/05/2018

Giá bitcoin đã tăng tới mức tâm lý 10.000 USD/đồng. Vào thời điểm hiện tại, đồng tiền ảo giao dịch tại mức giá 9781 USD trên sàn giao dịch Bitfinex.

Quá trình tăng giá của bitcoin bắt đầu từ ngày 12/04, được hỗ trợ bởi phân tích cơ bản – số giao dịch trung bình ngày của bitcoin tăng đều. Tôi xin nhắc lại rằng vào đầu Tháng 4, số lượng giao dịch trung bình ngày của đồng tiền ảo giảm xuống dưới 150.000 và khối bitcoin đã không được lấp đầy. Kể từ giữa Tháng 4, tình hình hoàn toàn thay đổi – số lượng giao dịch trung bình của bitcoin tăng 200.000 (theo dữ liệu của BlockChainInfo) và hiện nay các khối lại bắt đầu được lấp đầy lại.

Dựa theo yếu tố kỹ thuật, sau khi rời khỏi “tam giác giảm” mà chúng ta đã thảo luận trước đó, cặp BTCUSD đã bắt đầu hình thành xu hướng tăng trưởng tại khung thời gian 3H:

Vào thời điểm hiện tại, dựa trên đồ thị, BTCUSD đang rời khởi đường xu hướng. Tôi cho rằng xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp diễn tới 11200 – 11800 USD, tức là tới mức mô hình “hai đỉnh” đã hình thành tại khung thời gian 6H vào đầu Tháng 3 năm nay:

Theo tôi thấy, giá bitcoin sẽ đạt tới mô hình “hai đỉnh” trong 3-4 tuần.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên